Fit for Duty keuring

Inhoud van een Fit voor Duty keuring:

De medische keuring bestaat uit:de volgende onderdelen:

· Vastleggen van uw persoonsgegevens (verzoek per email)

· Vragenformulier welke u krijgt bij de aanmelding

· Bloedonderzoek in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

· Urineonderzoek tijdens de keuring

· Gewicht (digitaal).

· Bloeddrukmeting (digitaal)

· Algemeen lichamelijk onderzoek (tip: draag gemakkelijke kleding i.v.m het aan- en uitkleden.).

Vriendelijk verzoek om een aantal zaken mee te nemen:
Identiteitsbewijs
Keuringspapieren (indien ontvangen)
Medische informatie zoals laboratorium uitslagen, correspondentie van medische specialisten, medische rapportages, rapportages van eerdere keuringen.
Urine voor urine onderzoek (klein potje voldoende, inleveren bij de keuring)

U ontvangt van ons via de mail een vragenlijst, zou u die 1 week voor het consult willen toesturen s.v.p?

U ontvangt ook een aanvraagformulier met de post voor bloedonderzoek welke alleen bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn kan plaatsvinden. Tip - plan dit tijdig op de dag zelf, instructie daartoe wordt bij de aanmelding toegestuurd.

De kosten van het bloedonderzoek worden apart verrekend.


Complimenten & Klachten

Bedrijfsarts4herders zet zich ervoor in om u tijdens het bezoek zogoed mogelijk te behandelen en te begeleiden.

We leveren graag de beste zorg met de juiste aandacht. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop we onze zorg verlenen en/of met de wijze waarop we daarover contact met u hebben gehad. Om onze aanpak te verbeteren, horen weheel graag wat uw klacht, of beter, wat uw wens is. Neem daarvoor bij voorkeur telefonisch (0618828810) of per mail contact met ons op (klik op contact boven rechts in scherm). En mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich melden bij Klachtenportaal ZORG.

Ook is het erg fijn om te horen en te lezen waar we goed in zijn, dan zijn dat namelijk zaken die we moeten vasthouden. Dus ook uw complimenten mag u ons melden!

Bij Bedrijfsarts4herders staat kwaliteit hoog in het vaandel. Wij hopen dan ook dat u tevreden bent over Bedrijfsarts4herders en dat u ons aanwilt geven waar de verbeterpunten zitten. De gegevens worden anoniem bekeken.

Medische hulp en advies

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Voor Complimenten & Klachten
zie pagina 2

© 2022 Bedrijfsarts4herders

LinkedIn

Website icon
Intuit Mailchimp logo